M Shoham
M Shoham

הלחמה בחדר נקי

  • ההתפתחות הטכנולוגיית ומזעור המוצרים מייצרת אתגרים הנדסיים ויצוריים בהיבט הרכבת המוצרים. מזעור החלקים מצריך לעיתים שילוב של תהליכי הרכבה וייצור תחת מיקרוסקופ ואמצעי הגדלה אחרים
  • אחד האתגרים המשמעותיים הוא שילוב של רכיבים אלקטרונים זעירים בתוך המוצרים שונים וביחוד בתחום המכשור הרפואי. אלמנטים כגון: סנסורים, מחברים, רכיבי שידור ועוד.
  • שילוב של רכיבים והרכבות תחת מיקרוסקופ כולל בתוכו את תהליך ההלחמה הזעיר.
  • בתהליך זה רכיבים שונים מולחמים בעבודה עדינה תחת מיקרוסקופ תוך שימוש בחוטים בעוביים של מיקרונים בודדים. תהליך ההלחמה הזעיר דורש מיומנות גבוהה בהלחמה, יכולת בדיקה לאחר תהליך ולוגיסטיקה מורכבת על מנת לשמור על הרכיבים המולחמים טרם סגירת המוצר הסופי.
  • חברת SHOHAM צברה לאורך השנים נסיון בהלחמות זעירות תחת מיקרוסקופ, סגירת ההלחמות ביציקות אפוקסי בתנור והטמעת המכלול בתוך המוצר הסופי תוך שילוב של תהלכי משנה נוספים כגון ריתוך לייזר ועוד.

 

 

שירותים נוספים:

תפריט נגישות